Branża informatyczna (IT) w Polsce rozwija się w ostatnich latach szczególnie dynamicznie. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ zainteresowanie nowoczesnymi technologiami stale rośnie. Wysoki popyt oznacza jednocześnie, że rekrutacja specjalistów IT staje się coraz trudniejsza. O jakich kosztach i wyzwaniach powinien pamiętać przedsiębiorca, planując zatrudnienie pracownika w firmie IT?

Na jakich warunkach zatrudnia się pracowników w firmach IT?

Przez dziesięciolecia umowa o pracę była postrzegana jako jedyny rozsądny sposób zatrudniania pracowników w przedsiębiorstwach z różnych branż. Obecnie jednak mocno się to zmienia, ponieważ wśród specjalistów z różnych branż (w tym także IT) wzrasta zainteresowanie elastycznymi formami współpracy. Oprócz „klasycznego” stosunku pracy dostępne są także takie rozwiązania jak:

  • umowa zlecenia, w ramach której pracownik IT (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonywania wybranej czynności prawnej (np. sprawdzanie poprawności kodu),
  • umowa o dzieło – w przypadku, gdy planowane jest zaangażowanie specjalisty IT do jednorazowego, ściśle określonego zadania (np. napisania kodu do danego oprogramowania),
  • kontrakt B2B (ang. Business-to-Business). Jest to coraz popularniejsze rozwiązanie, w ramach którego informatyk – działający jako odrębna firma (najczęściej jednoosobowa działalność gospodarcza) – nawiązuje z pracodawcą współpracę jako równorzędny partner biznesowy.

Zatrudnienie pracownika w firmie IT – nie tylko koszt wynagrodzenia

Pomimo iż informatyka to jeden z najchętniej wybieranych kierunków studiów w Polsce, wciąż zapotrzebowanie na specjalistów IT jest wyraźnie wyższe od ilości pracowników dostępnych na polskim rynku. Taki stan rzeczy sprawia, że zatrudnienie wykwalifikowanego informatyka (szczególnie programisty) nie jest niczym prostym.

Aby osiągnąć cel, tzn. jak najszybciej zatrudnić pracownika o odpowiednich kwalifikacjach, pracodawcy coraz częściej sięgają m.in. po następujące sposoby działania:

  • usługi headhunterskie, w ramach których zewnętrzna firma rekruterska zobowiązuje się – za określoną opłatą – znaleźć „kandydata idealnego”. Headhunterzy prowadzą poszukiwania z użyciem sieci kontaktów biznesowych oraz mediów społecznościowych (w tym w szczególności LinkedIn);
  • nagroda dla własnego pracownika za polecenie kandydata. W ramach tego rozwiązania pracodawca zobowiązuje się wypłacić określoną kwotę pieniędzy (czasem jest to nawet kilka tysięcy złotych), jeśli jednemu z jego obecnych pracowników uda się zachęcić swojego znajomego do pracy w danym przedsiębiorstwie. Nagroda za polecenie zostanie przyznana, jeśli nowy pracownik IT przepracuje w firmie przez określony czas (na przykład przez okres jednego roku);
  • dodatkowe benefity pozapłacowe. Oprócz płacy zasadniczej, na wynagrodzenie wykwalifikowanego pracownika IT składają się także takie elementy jak na przykład: samochód służbowy, dofinansowanie kosztów transportu i zakwaterowania, karnety na siłownię, ubezpieczenie na życie itd.

Wszystko to sprawia, że łączny koszt rekrutacji nowego pracownika może wynieść kilka, a czasem nawet kilkanaście tysięcy złotych.