Niestety, nie wszystkie drogi w Polsce są darmowe. Płatny jest przejazd niektórymi autostradami, drogami krajowymi oraz ekspresowymi. Ponieważ każdego dnia na trasach tych znajduje się tysiące aut — zarówno prywatnych, jak i np. służbowych aut samochodów należących do firm transportowych — wielu przedsiębiorców zastanawia się zapewne, w jaki sposób pobierane są opłaty za przejazd. Służy do tego zautomatyzowany system e-TOLL, dzięki któremu ewidencja opłat w kosztach firmowych staje się znacznie prostsza. Nota e-toll w kosztach - podpowiadamy, jak zaksięgować!

E-TOLL - informacje podstawowe

E-TOLL to wprowadzony w 2021 roku elektroniczny system poboru opłat, który zastąpił działający od dziesięciu lat viaTOLL. Za pomocą e-TOLL możliwe jest sprawne opłacenie przejazdu po autostradach, drogach krajowych oraz ekspresowych. E-TOLL jest nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który czuwa nad tym, by dochody budżetu państwa nie zostały uszczuplone.

Działanie E-TOLL jest możliwe dzięki systemowi geolokalizacji. Dane na temat przejechania danego auta przez wybrany odcinek drogi są w automatyczny sposób przesyłane do systemu, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie korków i opóźnień. Do funkcjonowania systemu opłat wykorzystuje się takie rozwiązania jak między innymi: OBU (przenośne urządzenia lokalizacyjne), aplikacja mobilna e-TOLL PL oraz ZSL, czyli Zewnętrzny System Lokalizacyjny.

E-TOLL a koszty firmowe

Realizacja opłat e-TOLL przez przedsiębiorcę jest możliwa na dwa sposoby — jako:

  • konto przedpłacone,
  • konto z odroczonym terminem płatności.

Sposób dokonywania opłat (może być to np. przelew bankowy, BLIK, ale także płatność gotówką) jest zależny m.in. od rodzaju posiadanego konta.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, opłaty (w tym także elektroniczne) za korzystanie z systemu e-TOLL należą do tzw. danin publicznych. W związku z tym nie są one objęte podatkiem od towarów i usług. Opłata za e-TOLL może zostać zaewidencjonowana w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa i stanowi koszt uzyskania przychodu na cele podatkowe (o ile dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej).

Taki stan rzeczy oznacza, że przedsiębiorca po przejechaniu płatnej drogi nie otrzymuje faktury VAT (jak ma to miejsce np. w przypadku zakupu paliwa czy materiałów eksploatacyjnych do samochodu). Dokumentem wysyłanym do podatnika jest tzw. nota obciążeniowa.

Księgowanie noty e-TOLL w kosztach firmowych

Zasadniczo, prawidłowe zaksięgowanie opłat z tytułu przejazdu po płatnej drodze nie powinno stanowić dla przedsiębiorcy większego problemu. W sytuacji, gdy w firmie prowadzi się księgowość uproszczoną (KPiR — Księga Przychodów i Rozchodów), koszty te powinny zostać zaewidencjonowane w kolumnie nr 13 „Pozostałe wydatki”.

Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi pełne księgi rachunkowe, prawidłowym działaniem jest ujęcie opłaty autostradowej w kosztach na koncie 403 „Podatki i opłaty” (po stronie Wn). Jest to konto księgowe przeznaczone m.in. do ewidencji:

  • podatku od środków transportu,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • opłat o charakterze podatkowym (np. opłaty skarbowe i notarialne, koszty z tytułu przejazdu płatnym odcinkiem drogi/autostrady).