Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga odpowiednich narzędzi. Należy do nich między innymi samochód osobowy — pozwala on w krótkim czasie na dotarcie do klienta lub opanowanie krytycznej sytuacji w filii przedsiębiorstwa. Auto jest absolutnym must have w prowadzeniu biznesu. Z drugiej jednak strony należy pamiętać o podatkowych aspektach związanych z użytkowaniem pojazdu przez przedsiębiorcę (np. w firmie IT).

Koszty uzyskania przychodu w firmie IT

Koszty są nieodłącznym elementem podczas prowadzenia aktywności biznesowej. Ponoszą je duże, międzynarodowe koncerny, średniej wielkości przedsiębiorstwa, a nawet przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Z jednej strony nakłady oznaczają konieczność poniesienia wydatków przez właściciela biznesu, z drugiej jednak pozwalają one na obniżenie podstawy opodatkowania oraz przyczyniają się do rozwoju prowadzonego przedsiębiorstwa.

Poza pewnymi wyjątkami (zostały one określone w ustawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych), kosztami firmowymi są wydatki związane z prowadzeniem firmy. Do kosztów, które ponoszą przedsiębiorcy właściwie z każdej branży rynkowej, należą wydatki w związku z eksploatacją samochodu.

Wydatki na auto prywatne w firmie IT

Samochód to niezbędne narzędzie podczas prowadzenia firmy IT. Umożliwia on m.in. sprawne dotarcie na spotkania biznesowe oraz interwencję w przypadku awarii oprogramowania. Właściciel firmy może zaliczyć do kosztów podatkowych na przykład wydatki z tytułu zakupu:

  • paliwa,
  • części zamiennych,
  • usług serwisowych, przeglądów itd.

Należy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach. Dotyczą one szczególnie tych przedsiębiorców, którzy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej wykorzystują samochód prywatny.

Samochód prywatny w firmie IT a koszty — zasady odliczania

Kwestie związane ze sposobem odliczania kosztów na eksploatację pojazdu obowiązują nie tylko w przypadku przedsiębiorstw z branży IT — takie rozwiązanie jest niezależne od branży prowadzonej działalności biznesowej.

Jeśli chodzi o wydatki związane z eksploatacją prywatnego auta osobowego w firmie, to według ogólnej zasady przedsiębiorca IT ma możliwość odliczenia jedynie 20% wydatków poniesionych w celu utrzymania pojazdu. Takie rozwiązanie dotyczy sytuacji, w której samochód jest wykorzystywany zarówno w celach prywatnych, jak i biznesowych. Nie jest wówczas konieczne także prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

Z kolei w przypadku podatku od towarów i usług poprawnym działaniem jest odliczanie 50% VAT naliczonego w przypadku, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę. Jeśli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na takie działania jak między innymi: prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu oraz zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego, możliwe jest odliczanie 100% VAT naliczonego. Oczywiście, w takiej sytuacji pojazd może być wykorzystywany jedynie w celach ściśle związanych z prowadzeniem działalności biznesowej.