Jeśli ktoś wykorzystuje domenę eu do spekulowania lub innych działań, które szkodzą Twojej firmie, to możesz złożyć pozew do Praskiego Sądu Arbitrażowego. To właśnie on rozstrzyga spory o domeny eu. Zobacz, jak wszcząć takie postępowanie, czy musisz jechać do Pragi w tym celu i co daje rozstrzygnięcie sporu na korzyść pozywającego.

Spory o domeny eu – gdzie i jak złożyć pozew?

Stworzenie firmowej strony internetowej, to podstawa w dążeniu do budowania świadomości marki w czasach, kiedy większość z nas robi zakupy za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Właśnie dlatego warto zadbać o dobrą domenę dla firmy. Jednak niestety, coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której ktoś próbuje się podszyć pod cudzą firmę, bo ma dobrą nazwę, rozpoznawalny na rynku znak firmowy, a to wszystko przekłada się na generowanie wysokich dochodów dla przedsiębiorstwa.

Tacy wirtualni „złodzieje” domen mogą nie zdawać sobie sprawy, że domena w świetle prawa stanowi zbywalne prawo majątkowe firmy. Co zrobić, gdy ktoś stworzy domenę do złudzenia przypominającą stronę Twojej firmy i niszczy renomę przedsiębiorstwa? W takiej sytuacji są trzy możliwości:

  1. Należy wytoczyć powództwo we właściwym sądzie powszechnym w Polsce,
  2. Należy zaskarżyć rejestrację domeny w sądzie arbitrażowym działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej lub np. w przypadku domeny .pl jest sąd działający przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.– to pozasądowe rozstrzyganie sporów ADR (Alternative Dispute Resolution).
  3. Złożyć pozew w Praskim Sądzie Arbitrażowym. Spory o domeny eu, .nl, .co rozstrzyga Sąd Arbitrażowy działający przy Izbie Gospodarczej Republiki Czeskiej i Izbie Rolnej Republiki Czeskiej z siedzibą w Pradze. Postępowanie ADR jest tam prowadzone zgodnie z zasadami i regulacjami Komisji Europejskiej, które można znaleźć w rozporządzeniu WE nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. „ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację”.

Postępowania Alternative Dispute Resolution (ADR) – najważniejsze informacje

ADR to alternatywne metody rozstrzygania sporów bez udziału sądów powszechnych, lecz przy pomocy arbitra lub mediatora (niezależnej osoby trzeciej). Metoda ta jest stosowana, np. jeśli chodzi o spory o domeny eu. W postępowaniu ADR może dojść do rozluźnienia zasad formalnych, które charakterystyczne są dla postępowań sądowych. ADR to postępowania szybsze (trwające od 3 do 5 miesięcy), tańsze i oparte na zasadzie dobrowolności, czyli obie strony muszą wyrazić zgodę na rozpatrzenie sprawy.

Aby zacząć postępowanie ADR dotyczące sporu o domenę eu, należy za pośrednictwem specjalnej platformy online złożyć pozew. Może to zrobić osoba, która ma tzw. pierwotne prawo do domeny, np. jako przedsiębiorca posiada znak towarowy albo nazwę nawiązująca w bezpośredni sposób do nazwy domeny eu. Przedmiotem sporu może być fakt, że ktoś założył bliźniaczo podobną domenę eu do przedsiębiorstwa, pod które się podszywa lub chce mu zwyczajnie zaszkodzić.

Cała sprawa toczy się, jako postępowanie elektroniczne, a więc nie trzeba jechać do Pragi oraz nie trzeba znać języka czeskiego, by złożyć pozew. Sprawa może zostać wniesiona w oficjalnym języku Wspólnoty Europejskiej lub po polsku. Spór w sądzie arbitrażowym rozstrzygany jest przez grono specjalistów od praw autorskich i własności intelektualnej. Rozstrzygnięcie pozytywne na rzecz osoby pozywającej sprawia, że domena będąca przedmiotem sporu, zostaje odebrana właścicielowi i oddana poszkodowanemu. Jeśli pozywający jej nie chce, to zostaje wykasowana lub przeniesiona do tzw. kwarantanny i po 40 dniach wraca do obiegu ponownie. Od pozytywnej i negatywnej decyzji można odwołać się w przeciągu 30 dni od dnia ogłoszenia decyzji.