Faktura VAT to jeden z najważniejszych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym pomiędzy przedsiębiorcami. Nie jest to jednak jedyny rodzaj dokumentu finansowego. Przykładowo, w niektórych branżach sporządza się także tzw. faktury VAT marża. Na czym polega to rozwiązanie i jakich przedsiębiorstw ono dotyczy? Przeczytaj poniższy tekst, by poznać odpowiedź na to pytanie.

Naliczanie podatku VAT według zasad ogólnych

Zgodnie z ogólnym podejściem VAT należny jest liczony w większości przypadków w dość prosty sposób jako:

wartość podatku VAT = podstawa opodatkowania x stawka podatku VAT

Obecnie stosuje się następujące stawki podatku od towarów i usług:

 • 23% (s. podstawowa),
 • 8%, 5%, 0% (s. obniżone).

Tak obliczony VAT od transakcji sprzedaży, po obniżeniu o VAT naliczony z tytułu kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę, stanowi jego zobowiązanie wobec organów podatkowych.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku tzw. procedury marży.

Faktura VAT marża — mechanizm działania

W odróżnieniu od ogólnych zasad, które opisano powyżej, procedura marży polega na innym sposobie ustalenia podstawy opodatkowania. Oczywiście, do ustalenia wysokości podatku wciąż zobowiązany jest sprzedawca. Musi on jednak ustalić podstawę naliczenia zobowiązania podatkowego jako różnicę między:

 • wartością sprzedaży określonego towaru lub usługi,
 • ceną nabycia danego produktu.

Generalnie jest to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, ponieważ w takiej sytuacji wysokość zobowiązania VAT jest bardziej powiązana z bieżącą sytuacją finansową przedsiębiorstwa (im niższy zysk jednostkowy na sprzedaży towaru/usługi, tym niższa wartość podatku do zapłaty).

Jak wygląda faktura VAT marża?

Zasadniczo, faktura VAT marża powinna zawierać takie elementy, jak ma to miejsce w przypadku standardowej faktury VAT. Wskazano je w art. 106 f wspomnianej już ustawy z dnia 11 marca 2004 roku. A zatem są to między innymi:

 • oznaczenie „Faktura VAT marża”,
 • data wystawienia oraz wykonania usługi/dostawy,
 • niepowtarzalny numer dokumentu,
 • określenie stron transakcji,
 • opis transakcji, tj. wskazanie przedmiotu usługi lub dostawy,
 • termin płatności.

Warto pamiętać o dwóch istotnych różnicach. Taki dokument należy oznaczyć określeniem: „procedura marży — [rodzaj transakcji]”. W zależności od profilu działalności przedsiębiorstwa pełne oznaczenie może brzmieć następująco:

 • „procedura marży — dzieła sztuki”,
 • „procedura marży dla biur podróży”,
 • „procedura marży — towary używane”,
 • „procedura marży — przedmioty kolekcjonerskie i antyki”.

Last but not least, na fakturze VAT marża nie umieszcza się wartości podatku od towarów i usług.

Procedura marży w podatku VAT — jaka jest podstawa prawna?

Jeśli chodzi o przepisy prawne, podstawową regulacją odnoszącą się do procedury marży jest ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisami do stosowania tych zasad są zobligowane podmioty, które prowadzą działalność w następujących obszarach:

 • sprzedaż towarów używanych,
 • sprzedaż dzieł sztuki, antyków oraz przedmiotów kolekcjonerskich,
 • świadczenie usług turystycznych.