Zastanawiasz się, czy możesz korzystać w swoim sklepie ze zdjęć znalezionych w Internecie? Zarówno zdjęcia, jak i opisy produktów oraz inne dzieła podlegają ochronie, na zasadach wymienionych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przeczytaj, na czym polega ochrona zdjęć przed bezprawnym kopiowaniem w myśl ustawy.

Na czym polega ochrona zdjęć przed bezprawnym kopiowaniem – pojęcie utworu

Zgodnie z art.1 ust. 1. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Oznacza to, że utworem jest opis produktu, fotografia, rysunek, grafika, program komputerowy, praca naukowa itp.

Prawo autorskie chroni wszystkie utwory, które mają indywidualny charakter (są oryginalne) i są wyrazem działalności twórczej autora. Wynika z tego również, że opis techniczny produktu, który zawiera tylko parametry techniczne produktu typowe dla niego, nie jest chroniony prawem autorskim. Gdy jednak zostanie do niego dodana grafika np. rysunek techniczny i bardziej szczegółowy opis, to już całość podlega ochronie. Ochronie podlegać może także instrukcja obsługi, sam rysunek techniczny, szkic, model, cennik i wiele innych.

Okoliczności korzystania z ochrony prawa autorskiego

Kiedy mówimy o ochronie zdjęć przed bezprawnym kopiowaniem? Jeśli dany utwór ma oryginalny i indywidualny charakter, to podlega ustawowej ochronie. Określenie to dotyczy doboru elementów utworu, ich układu, doboru słów, uporządkowaniu. Przeznaczenie utworu nie ma znaczenia dla ochrony autorskiej. Znaczenia także nie mają okoliczności jego powstania, wykształcenie czy uprawnienia autora. Oznacza to, że ochrona zdjęć przed bezprawnym kopiowaniem dotyczy wszystkich autorskich fotografii. Prawo do ich kopiowania, udostępniania i każde innego rozpowszechniania zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mają jedynie autorzy lub osoby, którym zostało przekazane do tych fotografii prawo autorskie.

Przekazanie praw autorskich

Umowa o przekazaniu praw autorskich musi mieć formę pisemną zgodnie z art. 53 ustawy o prawach autorskich i powinna zawierać:

  • precyzyjne określenie utworu,
  • wskazanie pól eksploatacji,
  • zezwolenie na wprowadzanie zmian w utworze,
  • wysokość i zakres wynagrodzenia,
  • czas trwania umowy,
  • oświadczenie o posiadaniu praw,
  • oznaczenie momentu, w którym dochodzi do przejścia autorskich praw majątkowych.

Jeśli moment przejścia nie jest określony, to zgodnie z art. 64 prawa autorskiego w momencie przekazania utworu dochodzi także do przejęcia praw autorskich do niego. Warto jeszcze wiedzieć, że utwór nie musi zostać nigdzie zgłoszony ani opatrzony notą „copyright”, by być objętym ochroną ustawową. Jeśli dojdzie do bezprawnego wykorzystania utworu, to osoba posiadające prawa do niego może dochodzić przed sądem roszczeń np. zapłaty odszkodowania i zakazaniu dalszych naruszeń.